Download and Read books İSTİKAMET ÇİZGİSİ online PDF, TXT, ePub, PDB, RTF, FB2 & Audio Books files for your device. So, you can read the books in any times.

[1.69 MiB] İSTİKAMET ÇİZGİSİ books by M. Fethullah Gülen

İSTİKAMET ÇİZGİSİ
Title:İSTİKAMET ÇİZGİSİ
Format Type:eBook PDF / e-Pub
Author:
Date release:
Size:1.69 MiB
Category:Islam, Books, Religion & Spirituality
Hizmet hareketi, yarım asırdır hem Türkiye’de hem de dünyanın dört bir tarafında açmış olduğu eğitim müesseseleriyle, yetiştirmiş olduğu kaliteli ve donanımlı insanlarıyla, çok farklı kültürlere uygun geliştirdiği projeleriyle, karşılıklı saygı ve birlikte yaşama kültürü adına ortaya koyduğu hoşgörü ve diyalog faaliyetleriyle önemli başarılara imza atmıştır. Çeşit çeşit engellemelere, önüne çıkan bin bir zorluğa rağmen, dünyanın insanî ve ahlâkî değerler etrafında yeniden şekillenmesine katkı sunabilecek önemli aktörlerden biri hâline gelmiştir.  
Elinizde tuttuğunuz Kırık Testi serisinin 17. olarak neşredilen İstikamet Çizgisi isimli bu kitap dahi tek başına yukarıdaki tespitimizi haklı çıkarmaya yetecektir. Her ne kadar bu eser Hocaefendi’nin farklı tarihlerde (2008-2013) yapmış olduğu ikindi sohbetlerinden derlendiği için birbirinden oldukça farklı konuları ihtiva ediyor gibi görünse de esasında üzerinde durulan temel meseleler aynıdır. Hocaefendi, pek çok eserinde olduğu gibi burada da bir taraftan Allah’a kulluğun esasları ve tahkiki imanı elde etmenin yolları üzerinde dururken, diğer yandan da, başkalarını da sahip olduğumuz değerlerle tanıştırmanın önemine, bunu yaparken takip edilmesi gereken usûl ve üsluba dikkatleri çekmektedir.
  • J'apprends à dessiner les avions
  • Les parents, à table !
  • Activités artistiques
  • L'atelier gâteaux de Noël
  • Wow in the World: Two Whats?! and a Wow! Think & Tinker Playbook